9,00 

Musisz dodać śniadanie w porze rezerwacji. Wystarczy pomnożyć dni x Osoby, aby dodać ile porcji jest potrzebne.

 

Kategoria: